SETEK Intressegrupp AB, ägarbolag i SETEK-koncernen har förvärvat Host Mobility AB. Bolaget ingår i SETEK-koncernen från och med 2017-05-01 och det formella operativa tillträdet skedde 2017-06-15.

Host Mobility AB har under mer än 10 år utvecklat och levererat egna datorplattformar för telematik, industri, försvar och fordonsapplikationer med tillhörande supporttjänster.

”Vi känner att Host Mobility har mycket bra förutsättningar att på ett naturligt och effektivt sätt komplettera SETEK-koncernen. Vi ser goda möjligheter till affärsutveckling inom såväl Host Mobility AB som övriga verksamheter inom SETEK-gruppen genom bra synergieffekter”, säger Hans Richert, koncernchef i SETEK-gruppen och VD för SETEK Elektronik AB.

För ytterligare information, kontakta Hans Richert:

h.richert@setek.se
073-663 20 40
www.setek.se
www.hostmobility.com