SETEK Group AB förvärvade Host Mobility AB 2017

 

Host Mobility AB grundades 2001 och ingår från och med juni 2017 i SETEK-koncernen som ett helägt dotterbolag. Genom SETEK-koncernens övriga förmågor erbjuds nu utökade utvecklingsmöjligheter inom exempelvis mekanisk konstruktion. Därtill hanterar SETEK Systems AB vårt inköp, produktion och logistik vilket ytterligare effektiviserar vårt arbete och ökar servicegraden till våra kunder.

Host Mobility ingår nu i SETEK:s koncept ”One stop shop” från specifikation till serieleveranser/support.

Vår filosofi

Vår ambition är att vi genom ett nära och långsiktigt samarbete med våra kunder har en optimal samarbetsform där våra erfarenheter tillförs kunden på ett effektivt sätt. Vi erbjuder produkter på olika nivåer bestående av både hårdvara och programvara i form av färdiga egna produkter, anpassningar av befintliga produkter eller genom helt kundspecifika lösningar. Allt vårt arbete präglas av en långt driven kvalitetsmedvetenhet och erfarna medarbetare som effektivt kombinerar teknisk expertis och affärskunnande.

Företagets kärnvärden är kundnytta, kvalitet och flexibilitet.

Våra kunder skall känna att Host Mobility verkligen tillför värden på ett effektivt sätt. Den erfarenhet vi byggt upp kring elektronikkonstruktion, programvaruutveckling och datakommunikation är viktiga komponenter i det vi kallar kundnytta.

Lägg därtill att bra kvalitet utgår från ordning och reda samt väldefinierade rutiner för allt arbete inom företaget. Host Mobility AB har anammat samma verksamhetssystem som SETEK-koncernen i övrigt vilket ligger till grund för vår certifiering 2017 mot ISO 9001/2015 och ISO 14001/2015.

Vi är lite stolta över att dessutom vara certifierade som ”level one supplier” till AB Volvo vilket är ett bevis att vi klarar högt ställda leverantörskrav.

Optimalt affärssamarbete

Hos Host Mobility är flexibilitet huvudsakligen inriktat på två områden:

• flexibilitet i vad vi erbjuder

• flexibilitet hur vi samarbetar med våra kunder.

Vårt mål är att våra produkter, resurser och kompetens ska tillföras så som kunden behöver den och att vi i lämplig samarbetsform tillsammans med kunden hittar ett optimalt affärssamarbete i varje enskilt uppdrag.

Våra kunder har med utgångspunkt från vår MX-4 skapat system för bland annat

• Kollektivtrafiksystem – fordon och skyltar
• Testsystem i testflottor
• Entreprenadmaskiner
• Militära fordon

Titta på våra produktserier på sidan ”Produkter” och bekanta dig med dem och våra erbjudanden. Har du några frågor eller vill ha mer information så tveka inte att kontakta oss.

Allmänna garantivillkor för produkter som levereras av oss kan laddas ner här.

 

Ägare och styrelse Setek Group AB

Styrelseordförande: Hans Richert

Styrelseledamot: Anders Snare

Styrelseledamot: Jan Fröberg

VD: Helena Johansson