Volvo Cars

Volvo Cars har under 2014 utvärderat MX-4-plattformen för test, mätning och diagnostik. Resultatet av utvärderingen blev att Volvo Cars köpte MX-4 VCC för att tillgodose närliggande behov, samt att de beställde två stycken anpassade varianter av denna för att täcka de mer specifika behoven. MX-4 VCC-varianterna kommer att i första hand att användas för olika…

Detaljer

MX-4 CT

Host Mobility har fått första produktionsordern från Consat Telematics på en nyutvecklad fordonsdator baserad på MX-4 plattformen. Consat Telematics ser tillsammans med Host Mobility en mycket ljus framtid för system baserade på MX-4 CT. Första enheterna kommer att levereras vid årsskiftet.

Host Mobility och Consat Telematics

2013 valde Consat Telematics att använda sig av Host Mobility’s produkt MX-1 VB Edge i sina affärer mot Norska marknaden. Host Mobility levererade cirka 1 000 st enheter till Consat Telematics för denna marknad. Under 2014 har Host Mobility och Consat Telematics fördjupat sitt samarbete kring Host Mobility’s produkter, främst kring MX-4-plattformen.

MX-4 GTT

Volvo GTT har efter noggrann utvärdering valt att använda Host Mobilitys platform MX-4 för att utveckla och effektivisera sin mätdatainsamling i fordon. MX-4 ingår som en komponent i MCP (Mobile Comunication Platform), en lösning som möljiggör fullständig kontroll över uppkopplade testfordon. Mätdatauppdrag kan konfigureras och övervakas via en webbaserad portal. Volvo GTT använder MX-4 både…

Detaljer

MX-4 MIL

I december 2012 vann Setek en upphandling att utveckla och leverera en Vehicle Commication Box till FMV. Produkten VCB är en vidareutveckling av Host Mobility’s MX-4-plattform med mjukvara från Diadrom och Host Mobility MX-4 MIL är en mycket avancerad militäranpassad programmerbar fordonsdator som möjliggör utveckling av fristående och specialiserad applikationslogik. Den är otroligt kraftfull, både vad avser intern prestanda samt förflyttning…

Detaljer