SETEK Intressegrupp AB förvärvar Host Mobility AB

SETEK Intressegrupp AB, ägarbolag i SETEK-koncernen har förvärvat Host Mobility AB. Bolaget ingår i SETEK-koncernen från och med 2017-05-01 och det formella operativa tillträdet skedde 2017-06-15. Host Mobility AB har under mer än 10 år utvecklat och levererat egna datorplattformar för telematik, industri, försvar och fordonsapplikationer med tillhörande supporttjänster. ”Vi känner att Host Mobility har…