Consat Telematics AB

Host Mobility AB fortsätter att växa starkt hos partnern Consat Telematics AB. Host Mobility levererar i dag flera olika produkter till Consat Telematics för att användas inom kollektivtrafiken. Consat Telematics AB använder i dag produkter baserade på den framgångsrika och kvalitetssäkrade MX-4plattformen. Consat Telematics har sedan ett par år tillbaka anpassat dessa produkter så att de…